Open Limburgs Kampioenschap : Wedstrijdreglement  
Bij ieder spel en elke sport zijn er reglementen. Deze regels dienen om het verloop van een wedstrijd op een ordentelijke manier te laten verlopen.
Zij die de regels aan hun laarzen lappen schaden de club, hun concurrenten en vooral zichzelf. Om een juiste uitslag te bekomen is het belangrijk
dat de regels streng worden toegepast. Op het niet naleven van het reglement staan zware sancties gaande van 50 strafpunten tot de uitsluiting.
1 • De motoren mogen enkel van erkende trialbanden voorzien zijn.

2 • Het dragen van een helm en triallaarzen is verplicht.

3 • Tanken en sleutelen aan de motor dient te gebeuren op een milieumat.

4 • Men kan zich inschrijven tot 11u30 op het secretariaat, tenzij anders vermeld.

5 • Elke piloot kiest een categorie die past bij zijn mogelijkheden.

6 • Op het terrein past elkeen zijn snelheid aan zodat hij geen gevaar vormt voor de toeschouwers en andere piloten.

7 • Het is ten strengste verboden te rijden buiten het trialterrein.

8 • Tijdens het oefenen vóór of tijdens de wedstrijd is het verboden om de non-stops te rijden.

9 • De piloten worden verzocht om uiterlijk 10 minuten voor aanvang  van de wedstrijd zich aan te bieden in het rennerskwartier.

10 • De wedstrijd vangt aan om 12u00 en eindigt om 16u00, tenzij anders vermeld.

11 • De wedstrijdtijd bedraagt 4 uren voor 4 ronden van telkens 8 non-stops, bij meer dan 50 piloten wordt er een tijdsverlenging toegestaan.

12 • Wie na de afgesproken wedstrijdtijd zijn kaart binnen brengt krijgt 20 strafpunten.

13 • Wie 20 minuten na de afgesproken wedstrijdtijd zijn kaart nog niet heeft binnengebracht wordt niet in de uitslag opgenomen.

14 • De sportvoorzitter of zijn vervanger geeft 10 minuten voor de aanvang een briefing waarna de wedstrijdkaarten worden uitgedeeld.

15 • De wedstrijdkaart dient aan de controleur te worden overhandig na het rijden van de proef.

16 • Ieder wacht bij een non-stop zijn beurt af.

17 • De non-stops moeten in de juiste volgorde gereden worden.

18 • Tijdens de briefing geeft de sportvoorzitter of zijn vervanger aan welke categorie van piloten op welke non-stop dient te starten.

19 • Na iedere ronde of na twee ronden (beslissing wordt vooraf meegedeeld) dient de piloot zijn kaart persoonlijk af te geven op het
secretariaat.

20 • Piloten die hun wedstrijdkaart verliezen worden automatisch uit de wedstrijd genomen.

21 • Klachten kunnen enkel worden voorgelegd na de wedstrijd bij de sportvoorzitter of zijn vervanger.

22 • Het is verboden vuil achter te laten op het terrein of op de parking.

23 • Elke piloot gaat akkoord met het terreinreglement van AMC Genk.

24 • Wees steeds beleefd tegenover de controleurs. Zij staan er om u toe te laten uw geliefkoosde hobby te beoefenen.
Terug naar top
vzw TRIAL MAASKANT
.
Pure Passion