Overpelt 14/10/2007
locatie : Recycle-center Dilissen NV
Openingswedstrijd Open Limburgs Kampioenschap Trial
Welkom
Voor de vierde maal organiseert v.z.w.
Trial Maaskant i.s.m. Recycle-Center
Dilissen N.V. een trialwedstrijd in
Overpelt. Het is de openingswedstrijd
van het Open Limburgs
Kampioenschap Trial. Iedereen die
over een trialmotor beschikt en min.
12 jaar oud is, mag aan de wedstrijd
deelnemen.