Nieuws
vzw TRIAL MAASKANT
Terug naar top
Motorhuis Thijs test de nieuwe Honda-Montesa Cota 4RT te Barcelona.
Patrick Nelissen en Philippe Dekens van Motorhuis Thijs bezochten de fabriek van Honda-Montesa en
kregen uitleg over de nieuwe 4-takt.
Montesa USA
Meer info over de nieuwe montesa:
Trainingsfaciliteiten voor de Trialsport in Limburg

Nu de werken aan het permanente trainingscircuit Horensbergdam gestart zijn, heeft A.M.C. Genk
besloten om voorlopig geen trainingen meer toe te laten voor de trialsport op de ‘Dam’. Voor de
meeste leden van Trial Maaskant kwam de plotse beslissing van de residerende club A.M.C. Genk
wat onverwachts, zeker na de geruststellende woorden die we onlangs nog hoorden van onze
voorzitter, tevens bestuuslid van A.M.C. Genk, Luc Uytdenhouwen.

De Limburgse triallisten kunnen momenteel nog slechts op één plaats terecht om hun geliefkoosde
sport te beoefenen, meer bepaald in Neeroeteren op het crossterrein van M.C. Maasland. Dankzij de
goede contacten tussen M.C. Maasland en Trial Maaskant zijn de Limburgse triallisten er al meer dan 25
jaar welkom. De laatste tijd echter werd het parcours wat minder onderhouden. Onderhandelingen met
terreinverantwoordelijke Jef Schrijvers om het opnieuw wat meer elan te geven zijn gestart en we hopen
dat we tegen de volgende wedstrijd wat mooie hindernissen kunnen zien verschijnen. Trial Maaskant
heeft zich ondertussen ook in Lommel, waar een uitbreiding van het crossparcours op til is, kandidaat
gesteld. Misschien dat er in de toekomst ook daar wat trainings- en eventueel wedstrijdmogelijkheden
ontstaan.

Ondanks het feit dat een trialmotor weinig lawaai maakt is het wildcrossen - zelfs met een trialmotor -
niet toegelaten. Een enkele motor zal niet dadelijk als hinderlijk worden gezien, maar in groep trainen -
wat wel veiliger is - zou toch bij voorkeur moeten gebeuren op een officiële locatie. In Nederland heeft
men geopteerd om speciaal voor de trialsport terreinen te voorzien. Bij ons moet de trialsport haar plaats
krijgen op de permanente crossterreinen die voorzien zijn in Genk, Neeroeteren, Lommel en Kaulille.

Van alle Vlaamse provicies staat men in Limburg het verst op dit vlak. In het kader van de
multifunctionaliteit, opgelegd aan deze terreinen, hopen we dat de trialsport binnen afzienbare tijd terecht
kan op elk van deze vier locaties. We rekenen er op dat alle betrokken partijen inzien dat de trialsport
eigenlijk niet zoveel vraagt maar dat ze de motorliefhebber serieus wat te bieden heeft. Trial is immers
door iedereen te beoefenen. Van jong tot oud. Het is een door inspanning zeer ontspannende
vrijetijdsbesteding. Dit kan variëren van recreatie tot topsport niveau. In principe zijn geen dure motoren
noodzakelijk. De onderhoudskosten zijn laag omdat er bijna geen prestaties met hoge toeren worden
verlangd en de kosten zich beperken tot mogelijk wat kunststof valschade. Ook is het benzine gebruik
zeer laag en is er geen dure kleding verplicht. Trial is ook een goede basis voor het beoefenen van alle
ander (motor)tweewieler activiteiten.. Je ontwikkelt een heel goed evenwichtgevoel wat de basis is voor
op twee wielen rijden. Wereldkampioenen motorcross zoals Stefan Everts, Eric Geboers, Roger de
Coster en Jeff Smith zijn dit mede door het beoefenen van de trialsport geworden. Wegracers zoals
Stefan Mertens, Simion Xavier, Werner Daemen en Wim Van de Broeck zijn tevens beoefenaars van de
trialsport. De F.I.M. is al erkend en aangesloten bij het Internationaal Olympisch Comité en de eerste
motorsport die in aanmerking komt voor Olympische erkenning zal de trialsport zijn. Menselijke invloed
op de prestaties zijn bepalend, praktisch geen milieuoverlast en zowel door vrouwen als mannen te
beoefenen.
Terug naar top
1