(wijzigingen steeds mogelijk)
Terug naar top
8ste proef OLK
9de proef OLK
10de proef OLK
1
1de proef OLK
12de proef OLK
13de proef OLK
14de proef OLK
sluitingswedstrijd &
kampioenenhuldiging
zondag 15/02/09
zondag
01/03/09
zondag 2
9/03/09
zondag
05/04/09
zondag 1
9/04/09
zondag 2
6/14/09
zondag
03/05/08
zondag
07/06/09
Kalender 'Open' Limburgs Kampioenschap Trial
Locatie : Genk Horensbergdam Motorcross-parcours
vzw TRIAL MAASKANT
!!! milieumat verplicht !!!
Alle wedstrijden starten om 12u00
Inschrijven kan tot 11u30 op het secretariaat van
Trial Maaskant in de kantine van AMC Genk.
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
G
enk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
Genk Horensbergdam
.
Pure Passion